37 25 80 70 post@aei.no

ENØK/Miljø

Effektive og framtidsrettede løsninger innen energiøkonomisering.
Spar penger – spar miljøet.

ENØK handler om å bruke energi mer økonomisk, med tanke på både miljøet og lommeboken. Vi vil bruke energien sånn at vi reduserer forbruket uten å senke kravet til komfort. Det handler ikke bare om sparing, men også å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utnytte energien bedre. Resultatet er en redusert strømregning i tillegg til bedre inneklima og komfort.

Styringssystemer kan installeres i både nye og gamle boliger og kan også kobles opp mot eksisterende smarthusløsninger. Via Enova kan man også få opptil 20 % investeringsstøtte til styringssystemer.

Varmepumper kan dekke hele 60 % av oppvarmingsbehovet i en typisk norsk bolig.
I tillegg kan kjøp av moderne LED-pærer spare mye penger over tid.
Tidsstyring av oppvarming og lavere varmeutvikling på lys kan gi store besparelser på kjøling og ventilasjon.

Vi kan hjelpe med ENØK tiltak som passer for deg og som er i samsvar med offentlige krav og som fremmer en god miljø-/klimaprofil.

Copyright © 2018 Agder El-Installasjon | All Rights Reserved

Webdesign av Sebastian Shergill