37 25 80 70 post@aei.no

Internkontroll og Elkontroll

Ved å utføre regelmessige kontroller og vedlikehold av det elektriske anlegget blir elsikkerheten og levetiden til det elektriske anlegget opprettholdt. Når feil blir oppdaget og utbedret før det oppstår farlige situasjoner, kan liv, helse og betydelige verdier spares. Det er anbefalt og utføre kontroller ved eierskifte.

Alle virksomheter er pålagt å ha et internkontrollsystem for å sikre at HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) på arbeidsplassen er ivaretatt, under dette ligger også el-sikkerheten på arbeidsplassen.

Dette kravet retter seg mot virksomheten og ikke det elektriske anlegget. Det betyr at virksomheten skal ha ett internkontrollsystem som ivaretar det elektriske anlegget uavhengig om virksomheten er eier eller leier lokale.

Dette er et myndighetskrav og er nedfelt i Internkontrollforskriftens §5 (HMS krav)
Internkontrollforskriften tråde i kraft 01.01.1997.

Agder El Installasjon AS er et sertifisert kontrollforetak i NEMKO i henhold til NEK 405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 og NEK 405-4. Vi følger opp kontrollene, og vi kan utbedrede de avvikene som eventuelt blir oppdaget på kontroll. Agder El installasjon AS benytter seg av et web basert internkontrollsystem, der hver kunde kan få tilgang til sitt anlegg. Vi lager et komplett internkontroll system for elektro for din virksomhet.

De fleste forsikringsselskapene gir rabatter i forsikringen ved utførelse av brannforebyggende elkontroll i bolig og Elkontroll i landbruk og næringsbygg. Agder El Installasjon AS er registret i FG-kontroll.

Ta kontakt for et tilbud på internkontrollsystem for det elektriske anlegget
og Elkontroll av ditt elektriske anlegg.

Tlf: 37 25 80 70

Copyright © 2021 Agder El-Installasjon | All Rights Reserved

Webdesign av Sebastian Shergill