37 25 80 70 post@aei.no

miljøprofil

Agder El. Installasjon arbeider kontinuerlig med å utarbeide en
tydelig miljøprofil mot våre kunder og ansatte.

Transport

Vi prøver så godt det lar seg gjøre at ansatte samkjører til prosjekt og at vi bruker montører og lærlinger som bor nærmest byggeplassen.

Ved mottak av ordre fra kunder skal mottaker av bestilling etterspørre utfyllende opplysninger som videreføres til montøren for oppdraget. Montør skal da, så langt det lar seg gjøre, sørge for å ha med det nødvendige materiell og verktøy for jobben som skal utføres. Dette for å minske antallet kjøreturer til arbeidsplassen.

Ved arbeidsdagens ende er de ansatte oppfordret til å jobbe det lille ekstra for at man blir ferdig denne dagen, slik at man påfølgende dag ikke skal kjøre ut for et lite stykke arbeid.

Ved månedlig montørmøte er dette gjentagende punkt for forbedring og styrking av bedriftens miljøarbeid.

Lover og forskrifter

Vi etterlever og oppfyller kravene i miljølover og forskrifter (Arbeidsmiljøloven/Internkontrollforskriften).

Kildesortering og gjenvinning

Vi har i hovedsak tre arenaer hvor kildesortering skal fungere:

 • I prosjekter
 • Innen servicevirksomhet
 • På kontorer

Vi kildesorterer følgende avfallstyper:

 • Papir, EE avfall, kopper, aluminium, annet metall, treverk, plast og papir
 • Farlig avfall

Ved å sortere riktig er vi med på å forhindre at miljøgifter havner på avveie. EE-avfall skal ikke kastes sammen med andre typer avfall.

Spesialavfall håndteres i henhold til gjeldende lover og regler.

Kurs og opplæring

Vi i Agder El. Installasjon vurderer HMS like viktig som annen utvikling og økonomisk profitt og legger stor vekt på å innarbeide gode rutiner for HMS.  Ved alle kurs utdeles det kursbevis til deltakerne.

 • RUH (rapporter om uønskede hendelser) skal innleveres omgående av alle våre ansatte for stadig å forbedre vårt sikkerhetsarbeid. Alle RUH gjennomgås så på et ukentlig ledermøte.
 • Årlige FSE kurs m/førstehjelp (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) avholdes for alle våre ansatte hvert år som et repetisjonskurs.
 • Vi avholder også jevnlige kurs i:
 • 5 sikre
 • Jording
 • Sluttkontroll
 • Våtromsnormen
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Forskriftskurs NEK 400
 • TEK (Teknisk Forskrift til Plan og Bygningsloven)
 • Vi gir opplæring og motiverer våre medarbeidere til å gjennomføre sine aktiviteter på en miljøvennlig måte. På byggeplassen er det basen som har hovedansvaret for at våre ansatte følger våre retningslinjer.

Våre leverandører

Vi tar miljøhensyn inn i vurderingen ved valg og vurdering av produkter og leverandører.

Kunder

Vi støtter og råder våre kunder til å velge miljømessige holdbare løsninger som er kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv.

Ønsker du en uavhengig befaring av ditt prosjekt?

 

 Tlf: 37 25 80 70

Copyright © 2018 Agder El-Installasjon | All Rights Reserved

Webdesign av Sebastian Shergill