37 25 80 70 post@aei.no

Termografering

Termografering utføres ved å benytte seg av et kamera som ser varmestråling i form av infrarød stråling. Ved å oppdage varmegang og feil på tilkoblinger og elektrisk utstyr tidlig, kan man unngå unødvendige driftsstanser på det elektriske anlegget.

Forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg er nødvendig for å unngå unødvendige driftsstanser. Termografering er et veldig godt verktøy når det kommer til forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg.

Termograferingen blir gjennomført uten at det forstyrrer den daglige driften i virksomheten. Agder El Installasjon AS er NEMKO sertifisert etter NEK 405-1. Agder El Installasjon AS er også registrert i FG-kontroll.

Hva er termografering
Termografering benytter seg av det prinsippet at et hvert objekt avgir infrarød stråling. Hvor mye infrarød stråling et objekt avgir, varierer med objektets temperatur. Et termografi kamera kan oppfatte infrarød stråling og gjengi dette som et varmebilde. Varmebilde blir analysert og det blir utarbeidet en rapport fra termograferingen.

  Eksempel på et varmebilde

Ta kontakt for et tilbud på termografering av ditt anlegg

Tlf: 37 25 80 70

Copyright © 2021 Agder El-Installasjon | All Rights Reserved

Webdesign av Sebastian Shergill